press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12
Croeso - Welcome

Croeso i wefan ein hysgol!

 

Mae Ysgol Dyffryn Trannon yn ysgol ddwy ffrwd fechan sy'n cynnig addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg

wedi'i lleoli yn Nhrefeglwys, Canolbarth Cymru.

 

Os ydych am gael golwg  o gwmpas yr ysgol,  cysylltwch  â swyddfa'r ysgol am wybodaeth pellach

Welcome to our school website!

Ysgol Dyffryn Trannon is a rural dual-stream school offering Primary education through the medium of Welsh or English

Situated in Trefeglwys, Mid Wales

Please look around and contact the school office for any further information

DIGWYDDIADAU I DDOD
 
UPCOMING EVENTS
Spring Term 

Ysgol Dyffryn Trannon
Trefeglwys
Powys
SY17 5PH

01686 430 644

office@dyffryntrannon.powys.sch.uk

CYSYLLTWCH Ȃ NI
CONTACT US
DILYNWCH NI
FOLLOW US
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic

Coming Soon

DYDDIADAU EISTEDDFODAU
EISTEDDFOD DATES
Saturday Oct 5th 

Trefeglwys Eisteddfod

Eisteddfod Yr Urdd

14/3/20

Eisteddfod Cylch Y Drenewydd

24/3/20

Dawns / Dance Theatr Hafren

Eisteddfod Rhanbarth, Y Drenewydd

28/3/20

Wedi'i ganslo!

Cancelled!

Eisteddfod Genedlaethol Urdd, Sir Ddinbych

Hanner Tymor Sulgwyn Mai 25ain – Mai 30ain, 

National Urdd Eisteddfod, Denbighshire

Whitsun Half Term May 25th – May 30th, 2020

Advance Notices​​​​​​​​​​​​​

  • Will be here soon

NEWYDDION YSGOL
 
SCHOOL NEWS
Please help us collect and recycle old batteries
Staff Video - Covid-19 Pick Me Up