CYNGOR YSGOL // SCHOOL COUNCIL

Croeso! Ni yw’r Cyngor Ysgol. Rydym yn blant sydd wedi’u hethol o Gyfnod Allweddol dau. Mae gennym swyddogion gwahanol o fewn y Cyngor Ysgol sef cadeirydd, ysgrifenydd, trysorydd a chynrychiolwyr dosbarth. Ein rôl ni yn yr ysgol yw i wrando ar leisiau’r plant ac i feddwl am syniadau newydd i’r ysgol i geisio ei gwella. Yn ystod y flwyddyn rydym hefyd yn gyfrifol am drefnu diwrnodau elusennau, tebyg i Blant Mewn Angen a Comic Relief.

Welcome! We are a group of children from Key Stage 2 who have been elected to represent the School Council. As part of the committee, each member has a responsibility such as chairperson, secretary, treasurer or class representative. Our role in the school is to listen to any new ideas or queries the children may have which may help or improve the school. During the year, we are also responsible for organising fund raising days for charities such as Children in Need and Comic Relief.

© 2017 Ysgol Dyffryn Trannon

  • seesaw
  • Untitled-1 copy
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now