Y Corff Llywodraethol / Governing Body

Cynrychiolir y sefydliadau canlynol ar Gorff Llywodraethol yr Ysgol:

 • Y Cyngor Sir

 • Rhieni

 • Staff Addysgu

 • Aelodau wedi’u cyfethol o’r gymuned leol 

Cadeirydd Y Llywodraethwyr

Mr Adrian Thomas

 

Pennaeth 

Mrs Caroline Harries

 

Penodwyd gan yr Awdurdod

Dr Iwan Owen

Cllr Phyl Davies

 

Rhiant Lywodraethwyr

Mr Adrian Thomas

Mr Eifion Evans

Mrs Julia Toy

 

Llywodraethwyr Cymunedol

Mrs Tirion Jones

Mr Jordan Davies

Cynrychiolydd y Cyngor Cymuned

Mr Nicholas Bennett

 

Cynrychiolydd Staff Addysgu

Mrs Beth Jones

 

Cynrychiolydd Staff Ategol

Mrs Myra Williams

 

Clerc y Corff Llywodraethol

Mrs Shirley Owen, Ysgol Dyffryn Trannon. 01686 430644

The following organisations are represented on the School Governing Body:

 • The County Council

 • Parents

 • School Staff

 • Members co-opted from the local community

Chair of Governors

Mr Adrian Thomas

 

Headteacher

Mrs Caroline Harries

 

Appointed by the Authority

Dr Iwan Owen

Cllr Phyl Davies

 

Parent Governors

Mr Adrian Thomas

Mr Eifion Evans

Mrs Julia Toy

Community Governors

Mrs Tirion Jones

Mr Jordan Davies

Community Council Representative

Mr Nicholas Bennett

 

Teaching Staff Representative

Mrs Beth Jones

 

Non Teaching Staff Representative

Mrs Myra Williams

 

Clerk to the Governing Body

Mrs Shirley Owen, Ysgol Dyffryn Trannon. 01686 430644

© 2017 Ysgol Dyffryn Trannon

 • seesaw
 • Untitled-1 copy
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now