CYMRAEG CAMPUS

Our Criw Cymraeg team consists of 7 members, we are working together to encourage a strong Welsh ethos and even more Welsh spoken in the class and playground. We are working towards achieving our bronze award, there are lots of targets to meet and we are working hard.

Mae 7 aelod yn ein tim Criw Cymraeg, rydym yn gweithio efo'n gilydd i gryfhau ein /iaith Gymraeg tuag at ennill y wobr efydd. Mae llawer o dargedau yw cwrdd ac rydym yn gweithio'n galed iawn.