PWYLLGOR ECO //ECO COMMITTEE

Dyma ni y criw Eco!

Rydym yn gyfrifol am ailgylchu plastig a phapur yn yr ysgol ar ddau ddiwrnod yr wythnos, mae ein gwastraff yn cael ei gasglu gan Cae Post.  Yn ogystal â ailgylchu rydym yn trefnu digwyddiadau yn ystod wythnos Fair Trade i hysbysu pwysigrwydd masnach deg.  Ar ôl yr hanner tymor byddwn yn dechrau paratoi ein stondin erbyn y Ffair Nadolig lle bydd cyfle i bawb chwarae gemau ag efallai prynu adnoddau sydd wedi cael eu hailgylchu gennym.

This is us, the Eco Committee!

We are responsible for recycling plastic and paper within the school on two days of the week, our waste is collected by Cae Post.   As well as recycling we organise events during Fair Trade week to promote the importance of Fair Trade.

After the half term we will be starting to prepare our stand for the Christmas Fair where you will have the opportunity to play games and hopefully buy some eco friendly gifts.

© 2017 Ysgol Dyffryn Trannon

  • seesaw
  • Untitled-1 copy
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now