PWYLLGOR ECO //ECO COMMITTEE

Dyma ni y criw Eco!

Rydym yn gyfrifol am ailgylchu plastig a phapur yn yr ysgol ar ddau ddiwrnod yr wythnos, mae ein gwastraff yn cael ei gasglu gan Cae Post.  Yn ogystal â ailgylchu rydym yn trefnu digwyddiadau yn ystod wythnos Fair Trade i hysbysu pwysigrwydd masnach deg.  Y flwyddyn yma rydym hefyd yn casglu unrhyw hen fatris fel rhan o gystadleuaeth Cyngor Sir Powys. Cofiwch hefyd i brynu un o’n bagiau aml-ddefnydd!

 ​

This is us, the Eco Committee!

We are responsible for recycling plastic and paper within the school on two days of the week, our waste is collected by Cae Post.   As well as recycling we organise events during Fair Trade week to promote the importance of Fair Trade. This year we are collecting any old batteries for a competition that is being run by Powys County Council. Remember also to buy one of our multi use bags!

© 2017 Ysgol Dyffryn Trannon

  • seesaw
  • Untitled-1 copy
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now