ABOUT YSGOL DYFFRYN TRANNON

Croeso   //   Welcome 

Mae Ysgol Dyffryn Trannon yn ysgol gynradd dwy ffrwd, sy'n darparu ar gyfer plant drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

 

Rydym wedi ein lleoli ym mhentref gwledig Trefeglwys ac mae disgyblion yn dod atom o Drefeglwys, Llanidloes a'r ardaloedd cyfagos.

Mae'r ysgol wedi tyfu'n raddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac erbyn hyn mae 127 o ddisgyblion ar y gofrestr.

Rydym yn ymfalchïo yn safon uchel yr ysgol  ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol a gynigir gennym yn bwysig i ni.

Rydym hefyd yn ymfalchïo yn awyrgylch gynnes a chroesawgar ein hysgol - awyrgylch o ddysgu, rhannu a gofalu.

Mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol gydag unrhyw ymholiad neu i drefnu i ymweld â’r ysgol.

Ysgol Dyffryn Trannon is a dual stream primary school, which caters for children through the medium of Welsh or English.

We are situated in the rural village of Trefeglwys and pupils come to us from Trefeglwys, Llanidloes and the surrounding areas.

The school has grown steadily during the last few years and now has 127 pupils on roll.

We take pride in the school’s high standard of achievement and the wide range of extra curriculum activities we offer is also important to us.

We also pride ourselves on the warm and welcoming atmosphere of our school – an atmosphere of learning, sharing and caring.

Please feel free to contact the school with any queries or to arrange a visit to experience the warm ethos and vibrancy of our school.