mês bach / little acorns

Mrs Emma Baker-Davies & Mrs Anna Gethin

Mae ein Cylch Meithrin  yn darparu ar gyfer plant  o 2½  hyd at oedran   derbyn ysgol. Mae'n leoliad addysgol Cymraeg gyda’r nôd o ddarparu amgylchedd diogel, ysgogol lle y gall eich plentyn archwilio, dysgu a chwarae.

Our pre-school Cylch Meithrin caters for all children from 2½ to school admission. It is a Welsh educational setting and our aim is to provide a safe, stimulating environment where your child can explore, learn and play.

YDT WEB_0186 copy
YDT WEB_0158 copy
YDT WEB_0154 copy
YDT web_0180 copy
YDT WEB_0149 copy
YDT WEB_0148 copy
YDT WEB_0145 copy
YDT WEB_0141 copy
YDT WEB_0135 copy
YDT WEB_0123 copy

class news (coming soon)