Blwyddyn 1 & 2  //  Year 1 & 2

Miss J Poole

Croeso i ddosbarth y Cyfnod Sylfaen, Blwyddyn 1 a 2. Rydym yn ddosbarth o 21 o blant, wyth o ferched ac un deg tri o fechgyn. Miss Poole yw ein hathrawes. Ein thema tymor yma yw ‘Golau a Thywyllwch’. Yn y Cyfnod Sylfaen mae’r cwricwlwm yn annog plant i ddysgu trwy chwarae. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn annog plant i fod yn greadigol, i ddefnyddio’u dychymyg, gan wneud y dysgu yn fwy pleserus ac effeithiol.  Rydym yn ddosbarth hapus a chyfeillgar sydd yn mwynhau dysgu a chael hwyl!

 

Welcome to our Foundation Phase class, Years 1 and 2. We are a class of 21 pupils, eight girls and thirteen boys. Our teacher is Miss Poole. Our theme this term is ‘Light and Dark’. Through the Foundation Phase we have a lot of opportunities to ‘Learn through Play’. The Foundation Phase encourages children to be creative, imaginative, making learning more enjoyable and more effective. We are a happy, friendly class who enjoy learning but also having fun!  

YDT WEB_0106 copy
YDT web_0088 copy
YDT WEB_0099 copy
YDT WEB_0112 copy

class news (coming soon)

© 2017 Ysgol Dyffryn Trannon

  • seesaw
  • Untitled-1 copy
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now