Blwyddyn 3 - 4   //   Years 3 - 4

39-44DE7C8466.jpg

Dosbarth Mrs Sara Aeron

Dosbarth Blwyddyn 3 a 4 y Ffrwd Gymraeg ydym ni ac ein hathrawes yw Mrs Aeron.  Dosbarth llawn bwrlwm a frwdfrydedd ydym ni sy’n mwynhau Llythrennedd, Rhifedd, Technoleg Gwybodaeth a Gwyddoniaeth! Rydym yn griw prysur sy’n defnyddio y sgiliau yma mewn pynciau eraill fel Celf, Daearyddiaeth a Hanes.

 

Dosbarth o ddisgyblion actif ydym ni ac yn hoffi pob math o chwaraeon! Perfformwyr ydym ni hefyd ac wrth ein bodd yn canu, actio a dawnsio drwy’r amser ac mae Mrs Aeron wrth ei bodd hefyd!

 

We are the Year 3 & 4 class in the Welsh Stream and our class teacher is Mrs Aeron. Our class is full of life and enthusiasm, and we enjoy Literacy, Numeracy, Information Technology and Science! We are a busy bunch and actively use these skills in other subjects such as Art, Geography and History.

 

We are an active class who enjoy all kinds of sports! We love to perform - singing, acting and dancing all of the time and Mrs Aeron loves it too!

Dosb SR
YDT web_0075 copy
YDT web_0063 copy
YDT WEB_0061 copy
YDT WEB_0044 copy
YDT WEB_0049 copy
YDT WEB_0072 copy
YDT WEB_0054 copy

class news (coming soon)

© 2017 Ysgol Dyffryn Trannon

  • seesaw
  • Untitled-1 copy
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now