Blwyddyn 3 - 4   //   Years 3 - 4

Dosbarth Mrs Sian Richards

Dosbarth Blwyddyn 3 a 4 y Ffrwd Gymraeg ydym ni ac ein hathrawes yw Mrs Siân Richards.  Dosbarth llawn bwrlwm a frwdfrydedd ydym ni sy’n mwynhau Llythrennedd, Rhifedd, Technoleg Gwybodaeth a Gwyddoniaeth! Rydym yn griw prysur sy’n defnyddio y sgiliau yma mewn pynciau eraill fel Celf, Daearyddiaeth a Hanes.

 

Dosbarth o ddisgyblion actif ydym ni ac yn hoffi pob math o chwaraeon! Perfformwyr ydym ni hefyd ac wrth ein bodd yn canu, actio a dawnsio drwy’r amser ac mae Mrs Richards wrth ei bodd hefyd!

 

We are the Year 3 & 4 class in the Welsh Stream and our class teacher is Mrs Siân Richards. Our class is full of life and enthusiasm, and we enjoy Literacy, Numeracy, Information Technology and Science! We are a busy bunch and actively use these skills in other subjects such as Art, Geography and History.

 

We are an active class who enjoy all kinds of sports! We love to perform - singing, acting and dancing all of the time and Mrs Richards loves it too!

class news (coming soon)

© 2017 Ysgol Dyffryn Trannon

  • seesaw
  • Untitled-1 copy
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now