Gwersi Ffrydio Byw //  Live Streaming Lessons

Gwersi Ffrydio Byw – Cytundeb dysgwr  //  Live Streaming Lessons – Learner Agreement

 

 Mae dysgwyr yn cytuno i:

 • bod yn brydlon ar gyfer pob gwers;

 • nôl y ffeiliau perthnasol ar gyfer pob gwers ymlaen llaw, a gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw y deunyddiau wrth law; 

 • gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw bob gwefrydd (power adaptor) a gliniadur yn barod cyn i’r wers ddechrau, a’u bod wedi mewngofnodi i’r sesiwn;

 • dangos parch tuag at bawb yn yr ystafell ddosbarth ar-lein;

 • gwisgo’n addas ar gyfer pob dosbarth, gan gofio dangos parch tuag at bobl eraill;

 • gwneud yn siŵr eu bod yn mewngofnodi o leoliad addas, h.y. ystyried y cefndir, ongl y camera, preifatrwydd, ac ati; 

 • ceisio cyfrannu at y dosbarth mewn ffordd gadarnhaol, a pheidio â tharfu ar y dosbarth ar unrhyw adeg;  

 • peidio â rhannu lluniau o'r dosbarth.

 

 Learners agree to:

 • be punctual for all lessons;

 • access the relevant files for each lesson in advance and have the materials to hand;

 • make sure that they have all power adaptors and laptops ready before the lesson begins and are logged into the session;

 • show respect for everyone in the online classroom;

 • dress appropriately for all classes, thinking about respect for others;

 • ensure that the location they log in from is appropriate, i.e. give consideration to background, camera angle, privacy, etc;

 • seek to contribute to the class in a positive manner and not be disruptive at any time;

 • not share images of the class.