Pwy ydy Pwy?  /  Who's Who?

Pennaeth

Mrs Caroline Harries

 

Dirprwy Bennaeth

Mrs Siân Richards

 

Staff Addysgu:

Athrawes CA2 Cyfrwng Cymraeg (Bl 5 a 6)  

Mrs Gwenfair Owen (Dirpwy Dros Dro)

Athrawes CA2 Cyfrwng Saesneg (Bl 2-6)

Mrs Jemma Davies

Athrawes CA2 Cyfrwng Cymraeg (Bl 3 a 4)

Mrs Sara Aeron

Athrawes CS Cyfrwng Cymraeg (Bl 1 a 2)

Miss Jade Poole

Athrawes CS Cyfrwng Cymraeg (Bl 1 a Derbyn)

Mrs Beth Jones

CPA - Mrs Myra Williams (CALU)

Arweinydd Mês Bach

Mrs Emma Baker-Davies


Cynorthwy-ydd Mês Bach

Mrs Anna Gethin

Staff Cynorthwyol:

Mrs Myra Williams (CALU)

Mrs Nesta Jones

Mrs Emma Baker-Davies

Mrs Nicola Macken

Athrawon Teithiol

Mrs K Bond - Athrawes Chwythbrennau / Canu

Mrs J Brennan - Athrawes Piano

Mrs Bache -  Athrawes Gitâr

Staff Ysgrifenyddol:

Mrs Tracy Jones

Mrs Siân Canning

Headteacher

Mrs Caroline Harries

Deputy Headteacher

Mrs Siân Richards

Teaching Staff:

KS2 Welsh Medium Teacher (Yrs 5 & 6)  

Mrs Gwenfair Owen (Acting Deputy Head)

 

KS2 English Medium Teacher (Yrs 2-6)

Mrs Jemma Davies

 

KS2 Welsh Medium Teacher (Yrs 3 & 4)

Mrs Sara Aeron

FP Welsh Medium Teacher (Yrs 1 & 2)

Miss Jade Poole

FP Welsh Medium Teacher (Reception & Yr 1) 

Mrs Beth Jones

PPA - Mrs Myra Williams (HLTA)

Leader Mês Bach

Mrs Emma Baker-Davies

Assistant Mês Bach

Mrs Anna Gethin

Support Staff:

Mrs Myra Williams (HLTA)

Mrs Nesta Jones

Mrs Emma Baker-Davies

Mrs Nicola Macken

Peripatetic Teachers

Mrs K Bond - Wind Instruments & Singing

Mrs J Brennan - Piano

Mrs Bache -  Guitar

 

Secreterial Staff:

Mrs Tracy Jones

Mrs Siân Canning

26-9366FC1440.jpg

Mrs Caroline Harries

pennaeth/headteacher

Success! Message received.